26 sierpnia 2016
Maria, Sandra, Ireneusz

Puchar Kryształowa Kula

zaj-krysztalowa-kula

Wspa­nia­łe wy­stę­py na­szych nar­cia­rzy i snow­bo­ar­dzi­stów! Dnia 3 lu­te­go gru­pa na­szych uczniów wy­star­to­wa­ła w VI Mi­strzo­stwach „Pu­char Krysz­ta­ło­wa Kula” w nar­ciar­stwie al­pej­skim i snow­bo­ar­dzie, któ­re od­by­ły się na Gór­ce Szczę­śli­wic­kiej.

Spośród około 300 (!) zawodników we wszystkich kategoriach najlepiej spisali się: Mateusz Zarzycki IV miejsce i Jakub Trzykowski XV miejsce. Doskonale wypadli również : Lila Sitko, Filip Sitko, Adaś Jasiński, Tymek Florczak, Kamil Trzykowski, Franio Góralczyk, Patryk Brochocki, Antek Kawecki, Jaś Pogłód, Piotr Jasiński.

 

informacja jadlospis-czerw

plan

librus-mini zielona-szkola

 podreczniki2014

 

oferta-gimnazjum oferta-sp

 

 Preparation-Centre 1 RGB-m 

    logo OI neu1

 logo instaling

KMA  MKM-3
 kumulacja-logo-2 projekty-gimnazjalne
 podreczniki-2015-2016

Szkola-Odkr-Tal-200