1 Wrzesień 2014
Bronisława, Bronisz, Idzi - Witamy po wakacjach !!!

Zielona szkoła 2013

zielona-szkola-2013

Zie­­lo­­na szko­­ła dla szko­­ły pod­sta­­wo­­wej i gi­m­na­­zjum od­bę­­dzie się w te­r­mi­­nie 3–7 czer­w­ca. Wy­­je­ż­dża­­my do ośro­d­ka Gwa­­rek w Pię­k­nej Gó­­rze od­da­­lo­­ne­­go 3 km od Gi­­ży­c­ka.

Pliki z programem zajęć do pobrania:

Regulamin wycieczki

informacja

plan

Nowy biuletyn informacyjny 

Nowy plan

Nowe dzwonki

rozpocz

Rok szkol­ny roz­po­czy­na się mszą o go­dzi­nie 9:00. Na­stęp­nie prze­cho­dzi­my do sali gim­na­stycz­nej. Nie ma za­jęć lek­cyj­nych ani świe­tli­co­wych.

 

Preparation-Centre 1 RGB-m 

    logo OI neu1

 Szkola-Odkr-Tal-200

 

1-procent  MKM-3
oferta-gimnazjum oferta-sp
 ranking-gimnazjow projekty-gimnazjalne
 kumulacja-logo-2