30 marca 2015
Amelia, Leonard, Dobromir

Zielona szkoła 2013

zielona-szkola-2013

Zie­­lo­­na szko­­ła dla szko­­ły pod­sta­­wo­­wej i gi­m­na­­zjum od­bę­­dzie się w te­r­mi­­nie 3–7 czer­w­ca. Wy­­je­ż­dża­­my do ośro­d­ka Gwa­­rek w Pię­k­nej Gó­­rze od­da­­lo­­ne­­go 3 km od Gi­­ży­c­ka.

Pliki z programem zajęć do pobrania:

Regulamin wycieczki

zielona-szkola jadlospis-czerw

informacja

plan

 Preparation-Centre 1 RGB-m 

    logo OI neu1

logo instaling

 Szkola-Odkr-Tal-200

KMA  MKM-3
oferta-gimnazjum oferta-sp
 kumulacja-logo-2 projekty-gimnazjalne