Materiały do informatyki dla wszystkich klas

Kontakt z nauczycielem:
Ewa Albigowska

Klasa I


Zapisywanie dokumentu Word we wskazanym folderze
Praca Jacka

Praca Mari
Praca Jacka
raz w drugim dwa w drugim
raz w trzecim dwa w trzecim

Klasa II


Zapisywanie dokumentu Word we wskazanej lokalizacji

Klasa III


Nowy folder - tworzenie
Ułamki - łatwe czy trudne

Klasa IV


Tworzenie własnego katalogu
Zrzut ekranowy